Nhóm Chung Sức – GSM

Email: ChungSuc@gsm.vn

 

Nhóm Chung Sức - GSM có gần 80 bạn đam mê công nghệ và có tinh thần làm việc theo nhóm. Bắt đầu được thành lập vào năm 2008 từ phong trào Chung Sức tham gia đóng góp xây dựng và tải dữ liệu danh bạ điện thoại cho tiện ích tra cứu thông tin danh bạ trên thiết bị di động. Các thành viên nhiệt t́nh của diễn đàn công nghệ GSM đă đoàn kết làm việc theo nhóm để hoàn thành việc tải dữ liệu danh bạ kéo lần I kéo dài hơn 3 tháng, lần II hơn 6 tháng trời. Trải qua nhiều đợt 'Chung Sức' trong các dự án khác nhau và nhiều nỗi thăng trầm theo sự phát triễn của công nghệ,

Nhóm Chung Sức - GSM vẫn luôn giữ măi bầu nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công việc, trên các diễn đàn và cả trong cuộc sống ngoài đời.

 

(Nhấn Ctrl+Enter để mở Tab mới trên tŕnh duyệt)

 

 b-thanhvien

 

Các tiện ích chạy trên thiết bị di động do

ChiêuTrúc  Nhóm Chung Sức phát triễn

đă có mặt trên các chợ ứng dụng Android

TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT VÀO THIẾT BỊ

(Nhấn Ctrl+Enter để mở Tab mới trên tŕnh duyệt)

image012a.png

Nhóm Chung Sức – GSM

Email: ChungSuc@gsm.vn

--