CÁC LOẠI QUAN TÀI

+ 06 Cạnh-3Múi -2Nắp

+ Bầu (chạm)

+ Đài Loan MDF (trắng)

+ Đài Loan MDF (XK)

+ Đài Loan MDF (Lớn)

+ Đài Loan MDF (Dán)

+ Đài Loan (sơn mài)

+ Đài Loan gỗ

+ Đài Loan (chạm khắc)

+ Đài Loan gỗ Hương

+ Đài Loan Hương (chạm)

+ Lục Bình

+ Mỹ gỗ (dọc)

+ Mỹ gỗ (ngang)

+ Nắp Tròn (MDF)

+ Nắp Tròn - Nắp Sen

+ Nước Ngoài


Hình Ảnh - Photos