TRANG TRÍ TANG LỄ

+ Bàn Thờ - Lễ Cúng (dọc)

+ Bàn Thờ - Lễ Cúng (ngang)

+ Phật Giáo (hoa+trái cây)

+ Phật Giáo (quả tử)

+ Phật Giáo (phương du)

+ Phật Giáo (phương du tên)

+ Phật Giáo (phương du vàng)

+ Phật Giáo (hộp đèn)

+ Công Giáo (N)

+ Công Giáo (P)

+ Công Giáo (S)

+ Đảng Viên

+ Tin Lành


Hình Ảnh - Photos