n7.gif (4535 bytes)
VAN PHUOC FUNERAL
AUDIO - MUSIC
n7.gif (4535 bytes)

ĐỜI PHÙ DU (Hòa Tấu)

CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG (Hòa Tấu)

CÁT BỤI (Hòa Tấu)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

KINH 48 LỜI NGUYỆN

LÒNG MẸ

TÌNH CHA

CHÚA GỌI CON VỀ (Công Giáo)

CẦU CHO CHA MẸ (Công Giáo)

TỪ VỰC SÂU (Công Giáo)

-