Đồ tang phục
Đồ cúng tế
Trang trí bàn thờ
Trang trí lễ đường
Trái cây - trà quả
Hoa viếng tang lễ
Khung bạt - Bàn ghế
Nước suối - bánh mứt

Trang trí quan tài
Đồng phục công nhân
Trang trí xe tang lễ

Phụ kiện tang lễ khác

+ The customers can pay us by 01 in 02 following ways:

Money Transfer

Payment

* This is a form of online sales, so customers should pay for the goods in advance or to the shipper.